0113 – 269255 contact@budgetbalans.net

Privacyverklaring

 

BudgetBalans respecteert de privacy van haar klanten. Wij zijn ons er van bewust dat wij met gevoelige persoonsgegevens werken.

Deze gegevens zijn echter noodzakelijk om onze dienstverlening uit te voeren.

BudgetBalans behandeld uw persoonsgegevens met alle zorgvuldigheid en in vertrouwen.

Uw privacy is erg belangrijk voor ons! BudgetBalans handelt dan ook volgens de Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Tevens verlangd BudgetBalans deze zorgvuldige werkwijze van eenieder waarmee zij samenwerkt.

BudgetBalans zal niet onnodig uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken of bewaren.

Wat zijn de juridische gronden voor het gebruik van uw gegevens?

Wij gebruiken uw persoonsgegevens om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn.

Zo verzamelen wij de volgende persoonsgegevens:

 • Uw naam
 • Uw adres
 • Uw email adres
 • Uw geboortedatum
 • Uw geslacht
 • Uw BSN nummer
 • Uw bankrekeningnummer
 • Arbeid- en/of Uitkering gegevens
 • Financiële gegevens

Tevens registreren wij in voorkomende gevallen en indien nodig medische gegevens en gegevens waarmee u bekend bent bij een ziektekostenverzekeraar.

Wij gebruiken uw persoonsgegevens enkel met uw voorafgaande toestemming.

Wij maken gebruik van uw persoonsgegevens om de volgende redenen:

 • Communicatie tussen BudgetBalans en klant
 • Communicatie tussen BudgetBalans en derden die zijn betrokken zijn in het budgetbeheer
 • Administratie
 • Betalingsverkeer

Deels ontvangen wij uw persoonsgegevens van u zelf en deels van derden die betrokken zijn in het budgetbeheer. Indien uw persoonsgegevens worden uitgewisseld met een derde, vragen wij u hier uw toestemming voor.

Uw persoonsgegevens worden verwerkt als gevolg van onze dienstverlening. Deze gegevens worden niet ongevraagd aan derden verstrekt, niet buiten de Europese Unie gebracht en niet gebruikt om informatie over producten en diensten te verstrekken.

Om onze werkzaamheden uit te voeren en tot een gezonde financiële situatie te komen, is het noodzakelijk om te beschikken over uw persoonsgegevens.

Wanneer wij uw gegevens uitwisselen met een derde vragen wij van deze derde dezelfde mate van zorgvuldigheid en vertrouwen als die wij zelf in acht nemen. De hierover gemaakte afspraken worden vastgelegd in een verwerkersovereenkomst.

Uw gegevens zijn goed beveiligd

De bescherming van uw privacy is belangrijk. Wij gaan zorgvuldig met persoonsgegevens om. Uw gegevens worden in onze werkomgeving, maar ook in onze dossier omgeving, goed beveiligd. Enkel medewerkers van BudgetBalans kunnen, wanneer dit noodzakelijk is voor hun werkzaamheden, kennis hiervan nemen.

Ook wanneer u gebruik maakt van onze website om uw persoonsgegevens met ons te delen, door bijvoorbeeld gebruik te maken van het contactformulier, nemen wij zorgvuldige beveiligingsmaatregelen in acht.

Uw gegevens als bezoeker van onze website worden beschermd en ook wanneer u gebruik maakt van ons contactformulier, worden uw gegevens versleuteld verzonden.

Wanneer u gebruikt maakt van ons online contactformulier, wordt deze na ontvangst direct in behandeling genomen. U gegevens worden niet onnodig (online) bewaard.

Bewaartermijn

Uw gegevens worden, zoals wettelijk vastgesteld, 7 jaar in ons systeem bewaard na einde begeleiding en het ondertekenen van de “Akte van Kwijting” of na het laatst bekende contact. Na deze termijn worden de gegevens verwijderd uit ons computersysteem en eventueel achtergebleven papieren e.d. vernietigd. U heeft ten alle tijden recht om uw gegevens op te vragen, in te zien, over te dragen, of te wissen.

Verwijdering persoonsgegevens

Wanneer u niet langer wilt dat uw persoonsgegevens in onze administratie zijn opgenomen, kunt u ons een verzoek doen tot verwijdering van deze persoonsgegevens. U stuurt in dit geval een email naar contact@budgetbalans.net, welke wij per ommegaande in behandeling zullen nemen. Bij een dergelijk verzoek kunnen wij u vragen zich te legitimeren.

Cookies en analytische gegevens

De website van BudgetBalans maakt geen gebruik van cookies die uw identiteit opslaan of die informatie genereren die te herleiden zijn naar uw identiteit.

Social Media

BudgetBalans maakt gebruik van Social Media in de vorm van Facebook. Wanneer u gebruik maakt van onze pagina op Facebook, plaatst ook Facebook cookies. Wij hebben hier geen invloed op. Wanneer u ons een bericht stuurt via Facebook, zullen wij de gegevens die u hierin met ons deelt op dezelfde wijze behandelen als eerder in deze privacyverklaring opgenomen is; met alle zorgvuldigheid en met vertrouwen.

Heeft u vragen over hoe BudgetBalans met uw privacy omgaat? Stuurt u dan gerust een email naar contact@budgetbalans.net, een geschreven bericht naar de heer S. Veerhoek, BudgetBalans, Ring 10, 4455 AE Nieuwdorp of neem telefonisch contact op met de heer Veerhoek via telefoonnummer 0113-269255.

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

 

 

 

versie augustus 2018